Услуги

Работно време
 • от Понеделник до Петък
Информация за контакт

Амбулатория Ан-Ни Мед предлага следните сестрински услуги:

annimed-01

* поставяне на инжекции- мускулни, подкожни, венозни;
* поставяне на системи и абокат;
* следене на жизнени показатели – температура, пулс, кръвно налягане;
* профилактика и обработка на декубитални рани;
* сваляне на конци от оперативна рана;
* поставяне и сваляне на катетри;
* поставяне и смяна на превръзки;
* провеждане на назначено от лекар лечение;

Антибиотично венозно лечение в домашни условия: След представяне на документ удостоверяващ направената и отчетена проба /от лекар/ за антибиотик, който ще се прилага.

Манипулации

 • Вземане на венозна и периферна кръв, транспортиране, регистрация и предоставяне на ID и PASSWORD на пациента.
 • Поставяне на инжекции /подкожна, мускулна и венозна/
 • Поставяне на противогрипна ваксина
 • Измерване на сатурация /с щипка/
 • Измерване на кръвна захар до леглото на болния
 • Хирургически превръзки /вторични/: малка, средна, голяма
 • Поставяне на периферен венозен източник /абокат/
 • Включване на система за наблюдение
 • Взимане на материал за урокултура от катетър
 • Клизма
 • Хранене чрез сонда
 • Обучение за поддръжка и хранене с гастростома
 • Смяна на превръзка на гастростома с превързочен материал от пациента
 • Смяна на превръзка на гастростома с наш превързочен материал
 • Смяна на илиостомна торбичка с торбичка от пациента
 • Смяна на илиостомна торбичка с наша торбичка
 • Тоалет и къпане на лежащо болен